BlogTutorijali

Kako numerisati blok u CorelDraw 2019

Postupak numeracije blokovske robe ne razlikuje se mnogo od numeracije na tabaku koju sam opisao OVDE. Suština podešavanja štampača je da se aktivira opcija koja raspoređuje niz brojeva ne na tabak, već na svaki posebni list, jedan ispod drugog, tako da u štosu (risu) papira dobijete recimo karte jednu ispod druge, kako ne bi morali da cantragujete kartice iz tabaka i ređate ih u blok. Ukoliko ipak niste pročitali tekt sa linka, u nastavku možete da pročitate ceo postupak, korak po korak.

Numerisanje identičnih kartica za blok

Recimo da su dimenzije kartice (deklaracije, etikete, nalepnice itd) koju treba da numerišete  100mm x 50mm. Kreirajte novi dokument koji će OBAVEZNO  biti identičnih dimenzija kao što je kartica. Corel će vam po difoltu ponuditi veličinu radne površine u A4 formatu, a vi obavezno prepravite dimenzije na gore pomenute (dakle, veoma je bitno da dimenzija radne površine bude identična dimenzijama kartice):

Uzeo sam sledeće grafičko rešenje kartice koja ima tri različita polja za numeraciju, obeležena strelicama (dimenzije kartice su 100mm x 50mm, identične kao i radna povšina):

Kao što možete videti, dole u dnu je samo serijski broj kartice. Gore desno je isti taj serijski broj, ali ispred njega stoji tekst SERIAL i skroz desno je isti taj broj prikazan kao bar-kod. Uzeo sam jedan od složenijih primera, vi možda imate potrebu za samo jednim serijskim brojem ili bar-kodom negde na kartici.

Ovakvih kartica na papiru veličine A4 staje 10 komada. Recimo da vam je potrebno ukupno 1000 kartica za događaj koji predstoji, ali sa različitim serijskim brojevima poređanim u niz, počev od broja koji se vidi na slici (280001), pa do 281000.

Ono što je potrebno da uradite je da kreirate niz brojeva uz pomoć Print Merge opcije koja se nalazi u glavnom meniju:

File>Create/Load Print Merge; a zatim Add column.

Nazovite kolonu odgovarajućim nazivom, pa odaberite Numeric Type umesto Text; Otvoriće se dodatno polje za podešavanje; U Numeric Field podešavanjima podesite format prikaza, isključite opciju Continually increment value i podesite postavke početnog i završnog broja (dakle, niz ne mora da počne od jedan, već možete da podesite da krene recimo od 280001, kao što je prikazano na mojoj kartici). Kada se u Print Merge prozoru učita niz, odnosno kolona, kliknite na Finish i kreirali ste potreban niz koji vam je potreban za numeraciju.

Nakon toga će se otvoriti mali popup u gornjem levom uglu; kliknite na Insert Selected Field i zapis će se pojaviti na dokumentu. Podesite mu poziciju povlačenjem mišem, odaberite željeni font, podesite veličinu i boju. Ukoliko želite da takav isti zapis bude u obliku bar-koda, dovoljno je da iskopirate ovaj isti zapis sa Ctrl-C Ctrl-V, pa ga pozicionirajte na željenu poziciju na kartici, podesite dimenziju, boju i rotirajte za željeni ugao, a da bi zapis imao izgled bar-koda skinite font ODAVDE, i ceo brojčani zapis će imati oblik istog.

Ukoliko želite da imate neki dodatni tekst ispred ili iza brojčanog niza, dovoljno je da kliknete ispred/ili iza koda koji nalepite opcijom Insert Selected Field i otkucajte željeni tekst (ili broj).

Kliknite na polje Perform Print Merge. a zatim na Print Preview.

Kliknite na drugu ikonu Imposition Layout Tool (strelica levo), podesite količinu kartica na tabak (strelica gore), i u padajučem meniju desno od strelice gde po difoltu piše Perfect Binding odaberite opciju Collate & Cut.

Kad vratite pregled na Pick Tool videćete kako su kreirani nizovi brojeva u kolonu, a ne u red:

Corel će vam automatski kreirati potrebnu količinu stranica za štampu (što možete videti u dnu radne površine pod nazivom Signature 1, Signature 2 itd), a kartice će imati numeraciju u dubinu, tako da je prilikom sečenja kartica nakon štampe dovoljno da složite delove tabaka jedan na drugi, bez slaganja pojedinačnih kartica sa tabaka u niz (cantragovanja).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *